นึกถึง Event นึกถึง Event21

สวัสดีค่ะทุกคน พิมพ์สุภัคจาก Event21 ค่ะ  เรื่องที่จะเล่าในการเขียน Blog ครั้งแรกนี้เป็นเรื่องร … อ่านเพิ่มเติม นึกถึง Event นึกถึง Event21